• Итоги 40-летних научных исследований харьковской клиники детской хирургии по улучшению лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний у детей

Итоги 40-летних научных исследований харьковской клиники детской хирургии по улучшению лечения острых гнойно-воспалительных заболеваний у детей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):19-24; doi 10.15574/PS.2017.54.19

Давиденко В. Б., Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Представлен обзор результатов сорокалетних исследований сотрудников кафедры детской хирургии и детской анестезиологии Харьковского национального медицинского университета с целью улучшения лечения тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний у детей. Многолетние исследования позволили создать целое направление в детской хирургии и накопить богатый опыт лечения тяжелых хирургических заболеваний у детей.

Ключевые слова: детская хирургия, научные исследования.

Литература

1. Білопашенцев В.О. (1996). Магнітотерапія у лікуванні та профілактиці ранньої спайкової кишкової непрохідності у дітей (експериментально-клінічне дослідження). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.34 – дитяча хірургія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 22.

2. В’юн В.В. (1999). Підвищення ефективності діагностики та лікування природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи у дітей. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 19.

3. Давиденко В.Б. (1982). Комплексная методика определения жизнеспособности кишки и перитонизация дискредитированных ее участков соседней петлей у детей. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия. Харьк. мед. ин-т. Харьков: 13.

4. Давиденко В.Б. (1994). Повышение эффективности лечения аппендикулярных перитонитов у детей (клинико-экспериментальное исследование). Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия. Харьк. мед. ин-т. Харьков: 35.

5. Давиденко Н.В. (2015). Мініінвазивна хірургія та адресна антибактеріальна терапія в лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей (експериментально-клінічне дослідження). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. нац. мед. ун-т. Вінниця: 19.

6. Данилова В.В. (2001). Особливості клініки синдрому ендогенної інтоксикації та його корекції у новонароджених з хірургічною патологією. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 20.

7. Заика В.А. (1987). Хирургическая коррекция синдрома короткой кишки в растущем организме (экспериментально-клиническое исследование). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия. Харьк. мед. ин-т. Харьков: 24.

8. Махер ААЮ. (2003). Застосування внутрішньотканинного діадинамофорезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні вродженого гідронефрозу у дітей (клініко-експериментальне дослідження). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 22.

9. Давиденко В.Б., Мішина М.М., М’ясоєдов В.В., Пащенко Ю.В., Штикер С.Ю., Давиденко Н.В. (2016). Пат. на корисну модель 110598 Україна, МПК С12Q 1/04, C12N 13/00, A61N 7/00. Спосіб пригнічення продукції планктонних клітин біоплівками патогенних мікроорганізмів, збудників гнійно-запальних процесів (UA). Заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. № u 2016 05850; Заявл. 30.05.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

10. Давиденко В.Б., Давиденко Н.В., Мішина М.М., Пащенко Ю.В., Катасонов Ю.О., Дубовик О.С., Мішин Ю.М. (2013). Пат. на корисну модель 81485 Україна, МПК G01N 21/01, G01N 21/15. Спосіб оцінки ефективності впливу низькоінтенсивного ультразвукового випромінювання на руйнування первинних біоплівок та попередження формування вторинних біоплівок мікроорганізмами. (UA). Заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. №u 2013 02375; Заявл. 25.02.2013; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

11. Давиденко В.Б., Катасонов Ю.О., Давиденко Н.В., М’ясоєдов В.В., Мішина М.М., Ганічев В.В. (2014). Пат. на корисну модель 88457 Україна, МПК А61N 7/00. Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення. (UA); Заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2013 13667; Заявл. 25.11.2013; Опубл. 11.03.2014; Бюл. № 5.

12. Пащенко К.Ю. (2015). Відновлення прохідності кишечника у новонароджених та немовлят з урахуванням патогенетичних особливостей нефункціонуючої кишки (експериментально-клінічне дослідження). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. нац. мед. ун-т. Вінниця: 20.

13. Пащенко Ю.В. (1990). Декомпрессия, энтеросорбция и аппликационные сорбенты при наружных кишечных свищах у детей (экспериментально-клиническое исследование). Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия. Харьк. мед. ин-т. Харьков: 21.

14. Пащенко Ю.В. (2007). Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження). Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 35.

15. Штикер С.Ю. (2001). Підвищення ефективності санації черевної порожнини при загальних перитонітах у дітей. Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія. Харк. держ. мед. ун-т. Харків: 24.