• Treatment peculiarities of complicated due to its localization infantile hemangiomas

Treatment peculiarities of complicated due to its localization infantile hemangiomas

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):49-51; doi 10.15574/PS.2017.54.49

Spakhi O. V., Pakholchuk O. P., Kokorkin O. D., Mariev G. S.
Zaporozhye State Medical University, Ukraine

We observed 329 children with hemangiomas of various localization in pediatric surgery clinic of Zaporozhye during 2012–2016. We used the following methods of treatment: cryotherapy (33%), sclerotherapy (26%), surgery (30%), propranolol therapy (11%). 37 children with extensive and problematic hemangiomas of facial and perineal areas were treated with propranolol. In children, whose treatment started in the proliferative phase of hemangiomas, the effect occured earlier and was more pronounced than in children with treatment onset in the stabilization phase. It is recommended to start treatment of extensive hemangiomas and hemangiomas with high proliferative activity and complicated localization with propranolol. Other methods can be used as one of the stages of complex treatment.

Key words: hemangiomas, propranolol, treatment, children.

References

1. Dementeva NA, Degtyar VA. 2014. Gemangiomyi u detey: predpalagaemaya meditsinskaya strategiya. Hirurgiya detskogo vozrasta. 1–2: 85–93.

2. Omurzakov BA. 2015. Primenenie b-adrenoblokatorov pri lechenii gemangiomyi u detey. Vestnik KRSU. 15; 7: 133–135.

3. Paschenko YuV, Vivcharuk VP, Patsenko KYu. 2011. Gemangiomyi u detey: sovremennyie tendentsii i perspektivnyie napravleniya lecheniya. Meditsina neotlozhnyih sostoyaniy. 6(37): 13–19.

4. Govoruhina OA, Suharev SA, Averin VI, Rustamov VM. 2013. Pervyiy opyit primeneniya neselektivnyih β-blokatorov pri lechenii gemangiom u detey. Hirurgiya Vostochnaya Evropa. Prilozhenie. 2: 56–59.

5. Senatorova AS, Gonchar MA, Strashok AI. 2013. Inovatsionnyie tehnologii v lechenii gemangiom u detey. Dityachiy lIkar. 3: 5–9.

6. Tetrueva NA, Povoroznyuk VS, Topolova KV et al. 2013. Taktika lecheniya gemangiom chelyustno-litsevoy oblasti u detey. Primenenie propranolola v kachestve pervoy linii terapii gemangiom slozhnoy lokalizatsii. Hirurgiya detskogo vozrasta. 4: 24–31.

7. Rozhinskiy VV, Repina EA, Kotlukova NP et al. 2012. Taktika lecheniya detey s sosudistyimi giperplaziyami. Stomatologiya. Spetsvyip: 32–41.

8. Azzopardi S, Wright TC. 2012. Novel strategies for managing infantile hemangiomas: a review. Ann Plast Surg. 68(2): 226–228. https://doi.org/10.1097/SAP.0b013e318216b4f8; PMid:21629088

9. Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander ShF. 2011. A prospective study of infantile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors. Pediatr Dermatol. 28(6): 663–669. https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2011.01568.x; PMid:21995808

10. Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander ShF. 2013. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 131(2): 99–108. https://doi.org/10.1542/peds.2012-1128

11. Hogeling M, Adams S, Wargon O. 2011. A Randomized Controlled Trial of Propranolol for Infantile Hemangiomas. Pediatrics. 128(2): 259–266. https://doi.org/10.1542/peds.2010-0029; PMid:21788220

12. Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL et al. 2013. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics. 131(1): 128–140. https://doi.org/10.1542/peds.2012-1691

13. Silvestre JS, Smadja DM, Levy BL. 2013. Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications. Physiol Rev. 93(4): 1743–802. https://doi.org/10.1152/physrev.00006.2013; PMid:24137021

14. Starkey Е. 2011. Propranolol for Infantile Hemangiomas: a review. Arch Dis Child. 96: 890-893.