• The surgical treatment of an abdominal сavity infiltrations among adolescents using jet hydro scalpel

The surgical treatment of an abdominal сavity infiltrations among adolescents using jet hydro scalpel

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):32-38; doi 10.15574/PS.2017.54.32

Skiba V. V., Rybalchenko V. F., Ivanko O. V., Zinchuk А. G., Badakh V. M., Bocharov V. P.
National Medical University named after AA Bogomolets, Kyiv, Ukraine
Natsional Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kiev, Ukraine
Kyiv Medical University of UAFM,
Ukraine National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Kyiv City Clinical Hospital №1, Ukraine

Purpose – to improve the results of the surgical treatment among adolescents with an infiltrative- inflammatory process of the abdominal cavity among adolescents using jet hydro scalpel.

Patients and methods. In the surgical departments of the Kyiv City Clinical Hospital No.1 from 2008 till 2016 there were on treatement 52 adolescents aged 17-18 years witn the infiltration of the abdominal cavity. Male patients – 31 (59.61%), female – 21 (40.39%). During the hospitalization there were conducted the clinical and radiological ultrasound of the abdominal cavity.

Conclusions. The infiltrative-inflammatory processes of an abdominal cavity in most cases, (8.46%) do not cause doubts in the diagnostics, but 11.54% has an atypical clinical picture that temporarily changes the conducting tactics – to the peritonitis development. Using the method of the dissection infiltrative – inflammatory tissues with the jet hydro scalpel allows to conduct a precise separation of the intestinal organ structures from the large omentum and parenchymal organs without damaging anatomical structures. It is established that the flow solution of the jet hydro scalpel allows you to clear an abdomen from the effects of infiltrative inflammatory changes and it becomes possible to minimize the damage of anatomical structures, to reduce the operation time and get a good results.

Key words: inflammation of the abdomen, diagnostics, treatment, jet hydro scalpel.

References

1. Averin VI, Grin AI, Sevkovskiy AI. 2015. Lechenie appendikulyarnogo peritonita u detey na sovremennom etape. Hirurgiya Vostochnaya Evropa. 3: 82–86.

2. Hrona VM, Teisheira Zh, Hrona KV. 2009. Etiopatohenetychni mekhanizmy rozvytku pervynnoho omentytu v ditei. Zdorove rebenka. 2: 73–74.

3. Zinchuk OH. 2016. Vykorystannia strumenevoho hidroskalpelia v operatyvnii onkoproktolohii. Klinichna khirurhiia. 10; 3: 27–28.

4. Anischenko VV, Ganichev DA, Bass AA, Vasilev SL. 2013. Ispolzovanie vodostruynoy dissektsii v kompleksnom lechenii oslozhnennyih form diabeticheskoy stopyi. Byulleten RAMN. 33; 3: 63–66.

5. Rybalchenko VF, Rusak PS. 2014. Hostryi omentyt u ditei: klasyfikatsiia ta vybir khirurhichnoi taktyky. Shpytalna khirurhiia. 1: 88.

6. Skiba VV, Hmelnitskiy SY, Suhin IA. 2008. Ispolzovanie zhidkostnoy strui vyisokogo davleniya pri dissektsii tkaney v hirurgicheskoy praktike. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. Visn Ukr med stomat akademii.8; 1–2(21–22): 130–132.

7. Skiba VV, Hmelnitskiy SY, Suhin IA. 2008. Dissektsiya tkaney struey zhidkosti pod vyisokim davleniem v hirurgicheskoy praktike. Klin khirurhiia. 4–5: 30–31.

8. Skiba VV, Hmelnitskiy SY, Suhin IA. 2008. Ispolzovanie zhidkostnoy strui vyisokogo davleniya pri dissektsii tkaney v hirurgicheskoy praktike. Khirurhiia Ukrainy. 4(28): 94–97.

9. Skyba VV, Sukhin IA, Bilylovets OM. 2011. Vykorystannia ridynno–strumynnoho dysektora pry khirurhichnomu likuvanni zapalnykh infiltrativ cherevnoi porozhnyny. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. Visn Ukr med stomat akad. 11; 1(33): 121–123.

10. Pereiaslov AA, Borova LIe, Bobak AI et al. 2013. Ultrasonohrafiia v diahnostytsi hostroho apendytsytu v ditei. Khirurhiia dytiachoho viku. 3: 59–63.

11. Sushko VI, Krivchenya DYu, Degtyar VA et al. 2014. Hirurgiya detskogo vozrasta. Uchebnik. Pod red VI Sushko, DYu Krivcheni. Kiev, Meditsina: 568.

12. Rau HG, Zimmermann A, Wardemann C, Schildberg FW. 2003. Dissecting with the high-pressure water-jet. Standards of Surgical Techniques in Liver Metastases. Chirurgische Gastroenterologie. 19: 333–339.

13. Shah SA, Grant DR et al. 2005. New Comparative Study from Canada about Living Organ Donors in favor of the helix hydro-jet. Analysis and Out comes of Right Lobe Hepatomy in 101 Consecutive Living Donors. American Journal of Transplantation. 5: 2764–2769. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2005.01094.x; PMid:16212638

14. Piek J, Oertel J, Gaab MR. 2002. Water-jet dissection in neurosurgical procedures: clinical results in 35 patients. Journal of Neurosurgery. 96: 690–696. https://doi.org/10.3171/jns.2002.96.4.0690; PMid:11990809

15. Kockerling F, Yildirim C et al. 2004. Total mesorectal excision with the water-jet dissection. Technique and results. Techniques in Coloproctology, Springer Milan. 8; Suppl 1: 217–225.

16. Vollmer CM, Dixon E, Sahajpal A et al. 2006. Water-jet dissection for hepatectomies – higher efficacy and safety with helix hydro-jet! Water-jet dissection for parenchymal division during hepatectomy. HPB. Official Journal of The International Hepato Pancreato Biliary Association. 8; Number 5, Oct: 377–385. https://doi.org/10.1080/13651820600839449; PMid:18333091 PMCid:PMC2020750