• The results of 40-year study of the Kharkiv paediatric surgery clinic on the improvement of treatment of the acute pyoinflammatory diseases in children

The results of 40-year study of the Kharkiv paediatric surgery clinic on the improvement of treatment of the acute pyoinflammatory diseases in children

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):19-24; doi 10.15574/PS.2017.54.19

Davydenko V. B., Pashchenko Yu. V., Davydenko N. V.
Kharkiv National Medical University, Ukraine

The results of the 40-year study made by the researchers of the Department of Pediatric Surgery and Pediatric Anesthesiology of Kharkiv National Medical University with the aim of the improvement of treatment of the acute pyoinflammatory diseases in children are presented in the article. The long-term research permitted to create the entire scientific school of the paediatric surgery and accumulated the wealth of experience and expertise in the treatment of severe surgical diseases in children.

Key words: paediatric surgery, clinic research

References

1. Bilopashentsev VO. 1996. Mahnitoterapiia u likuvanni ta profilaktytsi rannoi spaikovoi kyshkovoi neprokhidnosti u ditei (eksperymentalno-klinichne doslidzhennia). Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.34 – dytiacha khirurhiia. Khark derzh. med un-t. Kharkiv: 22.

2. V’iun VV. 1999. Pidvyshchennia efektyvnosti diahnostyky ta likuvannia pryrodzhenykh vad rozvytku shlunkovo-kyshkovoho traktu ta sechovydilnoi systemy u ditei. Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark derzh med un-t. Kharkiv: 19.

3. Davidenko VB. 1982. Kompleksnaya metodika opredeleniya zhiznesposobnosti kishki i peritonizatsiya diskreditirovannyih ee uchastkov sosedney petley u detey. Avtoref dis … kand med nauk: 14.00.35 – detskaya hiurgiya. Hark med in-t. Harkov: 13.

4. Davidenko VB. 1994. Povyishenie effektivnosti lecheniya appendikulyarnyih peritonitov u detey (kliniko-eksperimentalnoe issledovanie). Avtoref dis … d-ra med nauk: 14.00.35 – detskaya hiIrurgiya. Hark med in-t. Harkov: 35.

5. Davydenko NV. 2015. Miniinvazyvna khirurhiia ta adresna antybakterialna terapiia v likuvanni hostrykh destruktyvnykh pnevmonii u ditei (eksperymentalno-klinichne doslidzhennia). Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark nats med un-t. Vinnytsia: 19.

6. Danylova VV. 2001. Osoblyvosti kliniky syndromu endohennoi intoksykatsii ta yoho korektsii u novonarodzhenykh z khirurhichnoiu patolohiieiu. Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.30 – anesteziolohiia ta intensyvna terapiia. Khark derzh med un-t. Kharkiv: 20.

7. Zaika VA. 1987. Hirurgicheskaya korrektsiya sindroma korotkoy kishki v rastuschem organizme (eksperimentalno-klinicheskoe issledovanie). Avtoref dis … kand med nauk: 14.00.35 – detskaya hirurgiya. Hark med in-t. Harkov: 24.

8. Makher AAIu. 2003. Zastosuvannia vnutrishnotkanynnoho diadynamoforezu antybiotykiv ta ozonovanoho fiziolohichnoho rozchynu v kompleksnomu likuvanni vrodzhenoho hidronefrozu u ditei (kliniko-eksperymentalne doslidzhennia). Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark derzh med un-t. Kharkiv: 22.

9. Davydenko VB, Mishyna MM, M’iasoiedov VV, Pashchenko YuV, Shtyker SIu,. Davydenko NV (UA). 2016. Pat. na korysnu model 110598 Ukraina, MPK S12Q 1/04, C12N 13/00, A61N 7/00. Sposib pryhnichennia produktsii planktonnykh klityn bioplivkamy patohennykh mikroorhanizmiv, zbudnykiv hniino-zapalnykh protsesiv. Zaiavnyk i patentovlasnyk Khark. nats. med. un-t. №u 2016 05850; Zaiavl. 30.05.2016; Opubl. 10.10.2016, Biul. № 19.

10. Davydenko VB, Davydenko NV, Mishyna MM, Pashchenko YuV, Katasonov YuO, Dubovyk OS, Mishyn YuM (UA). 2013. Pat. na korysnu model 81485 Ukraina, MPK G01N 21/01, G01N 21/15. Sposib otsinky efektyvnosti vplyvu nyzkointensyvnoho ultrazvukovoho vyprominiuvannia na ruinuvannia pervynnykh bioplivok ta poperedzhennia formuvannia vtorynnykh bioplivok mikroorhanizmamy. Zaiavnyk i patentovlasnyk Khark. nats. med. un-t. №u 2013 02375; Zaiavl. 25.02.2013; Opubl. 25.06.2013, Biul. № 12.

11. Davydenko VB, Katasonov YuO, Davydenko NV, M’iasoiedov VV, Mishyna MM, Hanichev VV (UA). 2014. Pat. na korysnu model 88457 Ukraina, MPK A61N 7/00. Prystrii dlia ultrazvukovoi sanatsii oseredkiv zapalennia. Zaiavnyk i patentovlasnyk Khark. nats. med. un-t. № u 2013 13667; Zaiavl. 25.11.2013; Opubl. 11.03.; Biul. № 5.

12. Pashchenko KIu. 2015. Vidnovlennia prokhidnosti kyshechnyka u novonarodzhenykh ta nemovliat z urakhuvanniam patohenetychnykh osoblyvostei nefunktsionuiuchoi kyshky (eksperymentalno-klinichne doslidzhennia). Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark nats med un-t. Vinnytsia: 20.

13. Paschenko YuV. 1990. Dekompressiya, enterosorbtsiya i applikatsionnyie sorbentyi pri naruzhnyih kishechnyih svischah u detey (eksperimentalno-klinicheskoe issledovanie). Avtoref dis … kand med nauk: 14.00.35 – detskaya hIrurgIya. Hark med in-t. Harkov: 21.

14. Pashchenko YuV. 2007. Porushennia adaptatsiino-kompensatornykh mekhanizmiv pry kyshkovykh stomakh u ditei i yikh khirurhichna korektsiia (eksperymentalno-klinichne doslidzhennia). Avtoref dys … d-ra med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark derzh med un-t. Kharkiv: 35.

15. Shtyker SIu. 2001. Pidvyshchennia efektyvnosti sanatsii cherevnoi porozhnyny pry zahalnykh perytonitakh u ditei. Avtoref dys … kand med nauk: 14.01.09 – dytiacha khirurhiia. Khark derzh med un-t. Kharkiv: 24.