• Natural mechanism of immunity in the elimination process of virus infection

Natural mechanism of immunity in the elimination process of virus infection

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):44–49; doi 10.15574/HW.2017.117.44

Bobrytska V. V., Grishchenko O. V., Chernyak O. L.
Kharkiv medical Academy of postgraduate education

The objective: optimization of treatment of clinical symptoms and prevention of relapse infetsii virus (HSV, HPV) using immunomodulatory therapy alloferon.

Patients and methods. The study included 50 patients aged 20 to 42 years with clinical manifestations of HPV in the form of warts of vulva, vagina, cervix, cervical dysplasia. Patients were divided into two groups according to the treatment received – the main group received Allokin-Alpha 1ml subcutaneous 6 injections, the comparison group – a-2b interferon 3 million 10 injections.

Results. The group of patients treated with Allokin-аlfa, showed better clinical performance treatment of genital kondilomas lesions, decrease in the number of lesions in 6–12 days after initiation of therapy, decrease in the degree of dysplastic changes in the cervix, and the absence of relapse (in the control group 32% of patients had a relapse). No side effects as a result of Allokin-alpha has not been registered, while 76% of patients receiving a-interferon-2b expressed flu-like symptoms were observed, requiring additional purpose of detoxification drugs. Test results: in the main group had the elimination of HPV in 92% of cases, 78% in the control group; herpes – elimination of 96% of the cases in the main group and 75% in the comparison group.

Conclusion The medicine Allokin-alpha is highly effective in the treatment of HPV and HSV infection, demonstrating good results of therapy, no relapse of infection. The recommended regimen – 6 injections of the drug prior to the electrosurgical treatment.

Key words: human papillomavirus infection, herpes, Allokin-alpha, a-interferon-2b.

REFERENCES

1. Solovev AM. 2009. Rekomendatsii patsientam s papillomavirusnoy infektsiey pri otsutstvii ee klinicheskih proyavleniy. Meditsinskiy sovet; Ginekologiya i dermatologiya 3:12–18.

2. Okladnikov DV, Okladnikova EV. 2009. Effektivnost kombinirovannogo metoda lecheniya papillomavirusnoy infektsii genitaliy u zhenschin. Meditsina segodnya 16(290):17–19.

3. Haitov RM, Ignateva GA, Sidorovich IG. 2010. Immunologiya. Norma i patologiya. M, Izd-vo «Meditsina»:752.

4. Korolenkova LI. 2012. Snizhenie virusnoy nagruzki, opredelennoy metodom gibridnogo zahvata u bolnyih tyazhelyimi intraepitelialnyimi neoplaziyami sheyki matki kak rezultat effektivnoy predekstsizionnoy terapii allokinom-alfa. Akusherstvo i ginekologiya 4–12:1–5.

5. Ershov FI, Kovchur PI, Bahlaev IE. 2008. Allokin-Alfa v kompleksnoy terapii papillomavirusnoy infektsii u zhenschin s zabolevaniyami sheyki matki. Petrozavodskiy Gosudarstvennyiy Universitet.

6. Kovchur PI, Oleynik EK, Bahlaev IE, Churov AV. 2009. Vliyanie «Allokina-alfa» na ekspressiyu markerov regulyatornyih limfotsitov Treg u bolnyih s hronicheskoy papillomavirusnoy infektsiey. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk 11;1(5):958–961.

7. Rogovskaya SI, Bebneva TN, Nekrasov PI, Polonskaya NYu. 2014. Effektivnost terapii zabolevaniy genitaliy pri sochetanii papillomavirusnoy i gerpesvirusnoy infektsii. Akusherstvo i ginekologiya 9.

8. Ligirda NF, Krotevich MS, SvIntsItskiy VS, Skoroda LV. 2016. Do pitannya dIagnostiki ta lIkuvannya displazIy epItelIyu shiyki matki, scho suprovodzhuyutsya keratozom. Zdorove zhenschiny 6(112):62–69.

9. Mayanskiy AN. 2006. Patogeneticheskaya mikrobiologiya: rukovodstvo. Izdatelstvo NizhGMA.

10. Chernysh SI, Kim SI, Bekker G et al. 2002. Antiviral and antitumor peptides from insects. Proceedings of National academy of science of USA. 9;20:12628–12632.

11. Akgul Bаki, Cooke James C, Storey Alan. 2006. HPV-associated skin disease. J. Pathol. 208;2:165–175.

12. Patent Antiviral preparation US 20090311339 A1 Dec 17, 2009.

Содержание журнала Full text of article