• Clinical experience with a variety of approaches to comprehensive and preventive treatment of functional ovarian cysts

Clinical experience with a variety of approaches to comprehensive and preventive treatment of functional ovarian cysts

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):31–34

Makarchuk O. M., Matviykiv N. I.
Ivano-Frankivsk national medical University

Prevalence of overy tumors at the moment is from 11 to 20% and has tendency for growth. In Study shows the analysis of results of the observation of treatment of four groups of patients from the age of 18 to 39 years with functional ovarial cysts with program of treatment. Group I (n=30) Women with funktional ovarial cysts who received basic treatment. Grjup II (n=30) hormonal monotherapy. Group III (n=30) – patyents, received special extract of Vitex Agnus Castus – BNO 1095. Group IV (n=30) received hormonal therapy + special extract of Vitex Agnus Castus – BNO 1095 6 months. The most high efficiency, proving the feasibility of a plant gynecologist practice the means necessary to mention in the IV group, which approved a comprehensive program of treatment and preventive therapy (hormone + extract BNO 1095). In this group almost complete disappearance of pain sensation was noted in 93.3% of women, normalization of ovarian-menstrual cycle – at 83.3%, cystic lesion regression to the size of the follicle – at 76.6%. Functional ovarian cysts relapse during the year – not oserved only in this group. Special extract of Agnus castus – BNO 1095 is effective in both monoterapi and especially when you turn it into a comprehensive scheme for the treatment and prevention of functional ovarian cysts.

Key words: ovarian tumors, functional cyst extract prutnyaka, combined oral contraceptives.

REFERENCES

1. Bulavenko OV. 2008. Osoblyvosti hormonalnoho homeostazu u zhinok z nedostatnistiu liuteinovoi fazy menstrualnoho tsyklu v rizni vikovi periody. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny 3;1:36–40.

2. Herasymova TV. 2014. Optymizatsiia diahnostyky ta likuvannia funktsionalnykh kist yaiechnykiv. Medytsynskye aspektу zdorovуa zhenshchynу 5(80):65–73.

3. Hinekolohiia dytiachoho ta pidlitkovoho viku: pidruchnyk. Za redaktsiieiu IB Vovk, OM Yuzko, YuP Vdovychenko. K, Medytsyna. 2011:424.

4. Serov VN, Prilepskaya VN, Ovsyannikova TV. 2008. Ginekologicheskaya endokrinologiya. M, MEDpress-infom:528.

5. Lasachko SA. 2007. Opyit primeneniya Tsiklodinon v komplksnom lechenii narusheniy menstrulnogo tsikla i disgormonalnyih zabolevaniy molochnyih zhelez. Zdorove zhenschiny 4(32):146–147.

Содержание журнала Full text of article