INVENTIONS

INVENTIONS

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НЕДОСТАТНОСТІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

Винахідник(и):
Галич Сергій Петрович (UA), Огородник Ярослав Петрович (UA), Симулик Євгеній Володимирович (UA), Дабіжа Олексій Юрійович (UA), Гиндич Ольга Андріївна (UA)

 Власник(и):
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА НАМН УКРАЇНИ, вул. Героїв Севастополя, 30, м. Київ, 03680 UA

Реферат. Спосіб хірургічного лікування недостатності передньої черевної стінки включає мобілізацію проксимального шкірно-жирового клаптя живота, корекцію м›язово-апоневротичного шару, перенесення пупка та відсічення надлишку проксимального шкірно-жирового клаптя передньої черевної стінки. Під час відсічення надлишку шкірно-жирового клаптя латерально формують два симетричні трикутні шкірножирові клапті, деепідермізують їх, переміщують медіально та фіксують під стоншеною частиною проксимального шкірно-жирового клаптя.
 

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАХВИННИХ ГРИЖ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ХЛОПЧИКІВ МОЛОДШОГО ВІКУ

Винахідник(и):
Рибальченко Василь Федорович (UA), Рибальченко Інна Геннадіївна (UA), Притула Василь Петрович (UA), Русак Петро Степанович (UA)

Власник(и):
Рибальченко Василь Федорович, вул. Березняківська, 12, кв. 156, м. Київ, 02152 UA Рибальченко Інна Геннадіївна, вул. Березняківська, 12, кв. 156, м. Київ, 02152 UA

Реферат. Винахід належить до медицини, а саме до дитячої хірургії, та може бути використаний в плановій та ургентній хірургії для лікування пахвинних та пахвинно-мошонкових гриж у хлопчиків молодшої вікової групи, в тому числі у новонароджених. Спосіб відрізняється тим, що відділення грижового мішка від компонентів судинно-нервового пучка, яєчка і сім'явиносної протоки здійснюють шляхом гідравлічного препарування м'яких тканин поміж стінками грижового мішка та судинами і сім'явиносною протокою 0,25% розчином новокаїну.


СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РЕЛАКСАЦІЇ ДІАФРАГМИ

Винахідник(и):
Фещенко Юрій Іванович (UA), Мельник Василь Михайлович (UA), Опанасенко Микола Степанович (UA), Терешкович Олександр Володимирович (UA), Калениченко Максим Іванович (UA), Конік Богдан Миколайович (UA), Кшановський Олексій Едуардович (UA), Шалагай Сергій Михайлович (UA), Купчак Ірина Миронівна (UA), Леванда Лариса Іванівна (UA)

Власник(и):
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ», вул. М. Амосова, 10, м. Київ, 03680 UA

Реферат. Спосіб хірургічного лікування релаксації діафрагми включає виконання торакотомії та пластики діафрагми. У день операції створюють пневмоперитонеум та проводять відеоторакоскопічну ревізію плевральної порожнини з визначенням оптимального місця для торакотомії, виконують пневмоліз легені і діафрагмоліз, проводять діафрагмотомію під візуальним контролем, виконують діафрагмоліз в піддіафрагмальному просторі та його дренування, пластику діафрагми здійснюють під візуальним контролем шляхом гофрування її релаксованої частини або створення триплікатури, після розправлення колабованої частини легені проводять санаційну фібробронхоскопію та дренування плевральної порожнини двома дренажами з наступним введенням розчину ропівакаїну в кожен дренаж щоденно протягом післяопераційного періоду до видалення дренажів.